Välkommen till Vasa
Bouppteckningsbyrå AB!

Vasa Bouppteckningsbyrå finns i fina lokaler i centrala Göteborg. Vi hjälper dig bland annat med att förrätta en bouppteckning eller arvskifte, vilket i många fall kan upplevas som besvärligt och tidskrävande. Vi hjälper dig också att upprätta ett testamente eller ett äktenskapsförord om du så önskar.

Verksamheten startades 1983 av nuvarande ägaren Tommy Källman.
Idag är vi tre anställda på byrån och vi har lång erfarenhet av juridiskt
arbetet. Givetvis är vi välutbildade och väl insatta
i de juridiska processerna.